Partneriaeth strategol

Trefniad ffurfiol rhwng corff cyhoeddus a chwmni (neu gyfungorff) preifat er mwyn pennu a chyflawni amcanion trawsffurfiol hirdymor a chynnig gwasanaethau.