Mentrau cymdeithasol

Cwmnïau ac iddyn nhw nodau cymdeithasol neu amgylcheddol sy’n datblygu’r gwasanaeth dan sylw, gan fuddsoddi unrhyw elw ynddo eto.

 

Adnoddau