Rhannu gwasanaethau

Dyma ddewis sydd ar gael i’r cynghorau lleol ers rhai blynyddoedd bellach.  Hanfod y syniad yw y bydd sefydliadau’n cyfuno amryw wasanaethau er mwyn arbed arian trwy gwtogi ar gostau cynnal a/neu weithio’n fwy effeithlon.

 

Adnoddau