Partneriaethau

Lle y bydd awdurdod lleol yn cydweithio â sefydliadau cyhoeddus, cwmnïau preifat, mudiadau gwirfoddol/cymunedol neu gyfuniad o’r rheiny i gynnig gwasanaeth.