Ffynonellau allanol

Penodi corff allanol i gynnal gwasanaethau neu weithgareddau, er y bydd y cyngor lleol yn berchen arnyn nhw ac yn gyfrifol amdanyn nhw o hyd.