Arfer Da Cymru

 

Cyrff cydfuddiannol a chydweithredol

Gwasanaeth wedi’i gynnig gan fudiad mae’i aelodau’n berchen arno ac yn ei reoli.  Gweithwyr, sefydliadau neu ddefnyddwyr fyddai’r aelodau hynny.

 

Dolenni defnyddiol

APSE – Proof of delivery: A review of the role of co-ops and mutuals in local public service provision

Canolfan Craffu Cyhoeddus – Mutuals and Co-operatives

Cydweithredfeydd Cymru Dyma’r mudiad sy’n cynrychioli cyrff cydfuddiannol a chydweithredol ar ran mudiadau cydweithredol ehangach Cymru a’r Deyrnas Gyfunol.

Adran Arloesi a Medrau Busnes San Steffan – A Guide to Mutual Ownership Models

LGA - Social enterprise, mutual, cooperative and collective ownership models – llawlyfr ymarferol.

Adroddiad Pwyllgor Cymunedau a Llywodraeth Leol Tŷ’r Cyffredin – Mutual and Cooperative approaches to delivering local services

Mutuals Information ServiceMae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cynghorion ac arwyddbyst i ddarpar gyrff cydfuddiannol sy’n chwilio am wybodaeth ynglŷn â datblygu a sefydlu gwasanaeth fu’n rhan o’r sector cyhoeddus cynt.

Welsh Co-operative and Mutuals CommissionMae Comisiwn Cyrff Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru wedi’i sefydlu i roi argymhellion am greu swyddi a chyfoeth.

Canolfan Gydweithredol CymruMae’r ganolfan yn helpu cyrff cydweithredol, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol.

 

http://gpwclone-cy.apps.data.cymru/mutuals-co-operatives