Trefn awdurdod arweiniol

Corff cyhoeddus y byddai awdurdod lleol yn ei arwain neu un sydd wedi’i sefydlu ar y cyd â chwmnïau preifat ar ôl pennu’r drefn fwyaf priodol.  Yr awdurdod arweiniol fyddai’n sefydlu’r corff ac yn cynnal gwasanaethau ar ran sefydliadau cyhoeddus eraill (a chwmnïau preifat, o bosibl) gan gynyddu ei gyfran o’r farchnad trwy gynnig hyn a hyn o wasanaethau.