Mentrau ar y cyd

Sefydlu cwmni newydd – o bosibl, menter ar y cyd â phartner preifat sydd wedi’i benodi trwy broses gaffael yn unol â meini prawf Undeb Ewrop.  Bydd gan yr awdurdod lleol gyfran yn y cwmni newydd a gallai un o’i gynghorwyr neu ei uwch swyddogion fod yn aelod o’r bwrdd.

Adnoddau