Gwasanaeth y bydd awdurdod lleol yn ei gynnig yn uniongyrchol, gan gynnwys trwy ffynonellau mewnol

Lle mae awdurdod yn cynnig eto wasanaeth oedd ar gael trwy ffynhonnell allanol cynt (i gyfuno gwasanaethau neu fod yn fwy ymatebol).