Rheoli’r galw

‘Rheoli’r galw’ yw enw dull cynllunio ar gyfer rheoli a darogan y galw am nwyddau a gwasanaethau.

Adnoddau

RSA 2020 Public Services

Deloitte – Demand management in local government: How to manage demand for public services

Datganiad 2014 Cyngor Barnet am sefyllfa’r farchnad: Mae’r datganiad yn rhoi gwybodaeth am y galw am wasanaethau gofal a chymorth ar hyn o bryd a sut mae’r gwasanaethau’n cael eu cynnig, ynghyd ag amcangyfrifon am y galw yn y dyfodol a sut y dylai’r farchnad ddatblygu i gynnig digon o gymorth i ateb y galw hwnnw.  Mae Cyngor Barnet am sbarduno marchnad amryfal ac mae’r datganiad hwn wedi’i lunio i hyrwyddo a chyfeirio trafodaethau gyda’r rhai sy’n cynnig gofal a chymorth ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Ariannu gwladol: Reduce demand for services to tackle funding cuts councils told

Hwyluso gofal iechyd darbodus: Meeting the challenge of increased demand on healthcare services