Arfer Da Cymru

 

Croeso i fyd hynod ddiddorol Newid Ymddygiad, lle yr ymchwilir i ymddygiad dynol ac y caiff ymddygiad dynol ei ddatgelu a'i gymhwyso'n ymarferol.

Mae Gwyddor Newid Ymddygiad yn gyfuniad o seicoleg, gwyddorau cymdeithasol, ystyried dylunio a chymhwyso'n ymarferol a allai chwyldroi'r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu cynllunio a'u darparu. Gall helpu unigolion i wneud penderfyniadau gwell drwy newid y ffordd y caiff dewisiadau eu cyflwyno iddynt.

Mae technegau Newid Ymddygiad yn aml yn dechnegau cynnil a chosteffeithiol. Golyga hyn fod posibilrwydd o ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus pan fo gofynion cynyddol arnynt. Gwelir pwysigrwydd defnyddio gwybodaeth am ymddygiad mewn deddfwriaeth megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a meysydd polisi megis yr agenda Gofal Iechyd Darbodus.

Mae gan Wyddor Newid Ymddygiad y potensial i wella'r penderfyniadau a wneir gan lunwyr polisïau, darparwyr gwasanaethau a'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ystod 2016, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau am ddim fel rhan o Wyliau Newid Ymddygiad er mwyn rhannu ymchwil a theori Gwyddor Newid Ymddygiad a'r defnydd ymarferol ohoni yng Nghymru a thu hwnt.

Er mwyn sicrhau y caiff lle ei gadw i chi, archebwch eich lle drwy ddilyn y ddolen Eventbrite a chwblhau'r cais ar gyfer pob digwyddiad.

Ymunwch â ni yn un o'r Gwyliau Newid Ymddygiad a gynhelir ledled Cymru eleni i gael gwybod mwy:
 

Bangor
Dyddiad: 9-20 Mai 2016
Lleoliad: Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio
Abertawe
Ddiwedd yr Haf
Rhagor o fanylion i ddilyn cyn bo hir

 

Aberystwyth
Ddiwedd yr Hydref
Rhagor o fanylion i ddilyn cyn bo hir

Pwy sy'n eu Cynnal?

Mae pob Gŵyl yn gydweithrediad rhwng Canolfan Newid Ymddygiad Cymru, Prifysgol Bangor, Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru, Comisiwn Bevan a nifer o Bartneriaid eraill a nodir isod.

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Newid Ymddygiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Newid Ymddygiad

 

Wales Centre for Behaviour Change

More

Good Practice Exchange

More

WLGA

More

Welsh Government

More

 

Bevan Commission

More

WCVA

More

1000 Lives Improvement

More

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch - arfer.da@archwilio.cymru

http://gpwclone-cy.apps.data.cymru/behavioural-change