Yn aml, mae technegau Newid Ymddygiad yn ysgafn a chost-effeithiol. Mae hyn yn cynnig y cyfle i ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus yn wyneb mwy a mwy o ofynion arnynt. Mae deddfwriaethau, megis y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a meysydd polisi er enghraifft yr agenda Gofal Iechyd Darbodus, yn adlewyrchu pwysigrwydd defnyddio mewnwelediadau ymddygiad.

Mae’r ŵyl yn waith ar y cyd rhwng Canolfan Newid Ymddygiad Cymru, Prifysgol Bangor, Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru, Comisiwn Bevan, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru a 1000 o fywydau.

 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch - arfer.da@archwilio.cymru