Trosglwyddo Asedau

Mae trosglwyddo asedion yn ymwneud â throsglwyddo perchnogaeth tir neu adeiladau o sefydliadau megis awdurdodau lleol i fudiadau cymunedol megis clybiau chwaraeon, ymddiriedolaethau, cyfleusterau celfyddydau, llyfrgelloedd, theatrau ac adeiladau o ddiddordeb hanesyddol.

Ymgynghoriadau a Datganiadau Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 • 1. Llywordraeth Cymru
 • 2. Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 • 3. Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 • 4. Datganiad Ysgrifenedig
 • 5. Datganiad Ysgrifenedig
 • 6. WLGA Response to Welsh Government Consultation on Protecting Community Assets

Adnoddau ac Arweiniad

 • 1. Presentation from Supporting Strategic Commissioning event – Workshop 3 – Community Asset Transfer: Not Just Bricks and Mortar
 • 2. Trosglwyddo Tir ac Eiddo – Swyddfa Archwilio Cymru
 • 4. Canllawiau
 • 4. Gwneud defnydd gwell o Asedau Cyhoeddus
 • 5. Community interest companies: guidance chapters.
 • 6. Awgrymiadau am wneud cais am cyllid ar gyfer adeiladau cymunedol: Cronfa Loteri Mawr Cymru
 • 7. Plunkett Foundation
 • 8. Gwybodaeth am y prosiectau cyfredol a reolir drwy’r gweithgor Asedau Cenedlaethol.
 • 9. Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau arferion gorau
 • 10. Cynllunio rheoli ased
 • 11. Dangosyddion Eiddo a Meincnodi
 • 12. Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen
 • 13. Aneurin Leisure
 • 14. Community Asset Transfer - Big Lottery Fund Edit
 • 15. Pecyn Cymorth Asedau a Gwasanaethau