Beth yw Troi Cornel?

Mae Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe yn adeiladu ar yr Ŵyl ym Mangor. Bydd gan yr ŵyl pwyslais ar y byd go iawn a defnydd ymarferol o Wyddor Newid Ymddygiad.

Mae'r teitl; Troi Cornel - Prawfesur Dyfodol Cymru drwy Wyddor Newid Ymddygiad, yn adlewyrchu maint yr her a'r uchelgais sydd eu hangen i greu Cymru sy'n cwrdd â dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'n ymwneud â newid y ffordd rydyn ni’n ymddwyn, a beth rydyn ni’n gwneud nawr, i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael yr un fath o gyfleoedd, neu rhai gwell na’r rhai sydd ar gael i ni.

Mae pob diwrnod wedi cael ei gynllunio i ganolbwyntio ar yr heriau allweddol sy'n ein hwynebu ni fel pobl Cymru. Bydd yr ŵyl yn cynnig cyfuniad o; yr her o 'ba fath o ymddygiad sydd rhaid i ni newid', y wyddoniaeth a'r dystiolaeth sy’n cefnogi’r angen am newid mewn ymddygiad ac enghreifftiau o weithgareddau ymarferol sydd wedi gwneud gwahaniaeth.